BİO-GÜVENLİK KABİNİ KALİFİKASYONU

BİO-GÜVENLİK KABİNİ KALİFİKASYONU

Bio-güvenlik kabini, potansiyel olarak tehlikeli aerosoller ve tehlikeli mikroorganizmalar ile çalışıldığında kullanıcıyı ve çevreyi kontamine olmaktan koruyan, hava akımı kontrollü olarak düzenlenmiş kabinlerdir.

SINIF I KABİNLER: Kabin içi hava akışının operatörden uzaklaştırılarak tekrar sirküle edilmeksizin HEPA filtrelerden geçirilip atmosfere verildiği kabinlerdir. Bu kabinler operatörü kontaminasyondan korur ancak çalışılan materyali korumaz. Hava akış hızı en az 0,36m/sn (NSF 49’a göre) veya min. 0,7 ila 1,0 m/s (TS EN 12469’a göre)dir ve kabin ön açıklığından içeri doğrudur.

SINIF II KABİNLER: Ön cam açıklığından emilen dış hava re-sirküle edilen hava ile karıştırılarak aşağı akış hepa filtresinden geçirilir. Temiz hava doğrusal ve homojen akış ile çalışma alanına iletilir. İçeri akış (inflow) yolu ile alınan havaya eşit miktarda hava egzoz hepa filtresi ile dışarı atılır. Bu kabinler personel ile birlikte ürün ve çevrenin de korunması amacı ile tasarlanmışlardır. Yapısal özellik, hava akış hızı ve hız dağılımı ile havanın egzoz edilmesi bakımından Tip A ve tip B olarak iki tiptir. Her bir tip A1-A2 ve B1-B2 olmak üzere alt tiplere ayrılmıştır. Risk grubu 2-3 olan mikroorganizmalar ile çalışılırken kullanılmalıdırlar. Ayrıca pozitif basınçlı laboratuar giysilerinin de kullanıldığı BSL 4-“suit” laboratuarları içerisinde de kullanılırlar. Aralarında ön açıklıktan kabin içine alınan hava akım miktarı, hava akım hızı, re-sirkülasyon oranları ve egzoz sistemleri bakımından farklar bulunmaktadır.

SINIF III KABİNLER: Güvenlik seviyesi maksimum olan laboratuarlarda kullanılan negatif basınçlı giysilere alternatif olarak, çalışanı ve ürünü korumak üzere, bio-güvenlik seviyesi 4 olan laboratuarlarda, risk grubu 4 mikroorganizmalarla çalışmaya yönelik, tamamen hava geçirgensiz olarak tasarlanmış kabinlerdir. Kabin içine malzeme transferi pass-box ve otoklav kanalı ile yapılır. Atık yolu doğrudan çift kapılı otoklava bağlantılıdır ve her iki kapının da aynı anda açılması önlenmiştir. Çalışma yüzeyine kabin ile kombine tasarlanmış, oldukça dayanıklı lastik eldivenler yolu ile ulaşılır. Güvenlik seviyesi maksimumdur. Kabin en az 120 Pa (0.5 in. w.g.) (ref.WHO:124,5 Pa) negatif basıncı korumalıdır. Re-sirkülasyon yoktur. Hava çıkışı haricen tahsis edilmiş çift HEPA filtreli bir egzoz sistemi ile sağlanır

Bio-Güvenlik Kabinleri ile ilgili test içeriğimiz :

-   Filtre Donanımı Sızdırmazlık Testi

-   Aşağı Hava Akış Hızı (Down-flow)

-   İçeri Hava Akış Hızı (In-flow)

-   Hava Akış Yönü Görselleştirme Testi

-   Yerinde kurulum Değerlendirme

-   Partikül Sayım Testi

Referans Standartlar :

-   TS EN 12469:2004: BİYOTEKNOLOJİ-MİKROBİYOLOJİK GÜVENLİK KABİNLERİ İLE İLGİLİ PERFORMANS OZELLİKLERİ

-   NSF/ANSI 49:2008 - Bio-safety Cabinetry: Design, Construction, Performance, and Field Certification

-   WHO:2004 - LABORATORY BIO-SAFETY MANUAL

-   THE LABORATORY BIOSAFETY GUIDELINES: CHAPTER 9 - BIOLOGICAL SAFETY CABINETS: 3RD EDITIONS:2004/Public Health Agency of Canada.

-   IEST-RP-CC034.2:2005 - HEPA and ULPA Filter Leak Test

WHO Guide to Good Manufacturing Practice (GMP) Requirements, Part 2: Validation

 
VALİDASYON - TEMİZ ODA - PARTİKÜL ÖLÇÜM - AMELİYATHANE - SIZDIRMAZLIK TESTİ - DOP - HEPA FİLTRE - LAF KABİNİ - LAMINER AIR FLOW KABİNİ - BİO GÜVENLIK KABİNİ - HVAC - STERİL SAHA - CLEANROOM - SERTİFİKASYON - HASTANE


İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Giyim Sanatkarlar Sitesi
(Deposite) 3. Ada C Blok
NO: 319 Başakşehir - İstanbul /
TÜRKİYE
Satış sonrası desteğin,
müşteri memnuniyetinin
temel unsurlarından biri
olduğunu düşünen
Firmamız etkin ve güvenilir
servis vermektedir.
+90 212 671 81 89
© 2014 Tüm hakları MAVİ HAVA'ya aittir | Tasarım AJANS FREEZONE